Lietošanas noteikumi un privātuma politika

 1. Interneta vietnes lietošanas noteikumi nosaka vietnes lietošanas kārtību.
 2. Vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt izvirzītajiem noteikumiem, ja apmeklē šo interneta vietni.
 3. “www.zevs.lv” lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vietnes sniegtos pakalpojumus.
 4. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Privātuma politika

 1. Ar šīs interneta vietnes starpniecību saņemtie personas dati (vārdi, uzvārdi, e-pasti un telefona numuri) tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās vietnes daļās noteiktajiem mērķiem – saziņas nodrošināšanai ar kontaktpersonu.
 2. Mums ir tiesības izmantot lietotāju personas datus, lai administrētu interneta vietni, sniegtu lietotājiem iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus, kā arī uzlabotu vietnes pārlūkošanas iespējas un risinātu lietotāju vai par tiem iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz interneta vietni.
 3. Ja lietotājs iesniedz personas datus publiskošanai mūsu interneta vietnē, esam tiesīgi publicēt, kā arī citādi izmantot šos datus saskaņā ar pilnvarojumu, ko lietotājs mums sniedz.
 4. Bez lietotāja skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam lietotāja personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.
 5. Mēs paturam tiesības atklāt informāciju par lietotājiem, ja tas jādara likumu ietvaros vai jāatklāj pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.

Autortiesības

 1. Interneta vietnē ievietotie materiāli (vai jebkura to daļa) ir aizsargāti ar LR Autortiesību likumu
 2. Ja lietotājs vēlas izmantot interneta vietnē ievietotos materiālus, tam iepriekš jāsazinās ar interneta vietnes “www.zevs.lv” pārstāvjiem rakstot uz e-pastu info@zevs.lv
 3. zevs.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura zevs.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez administrācijas rakstiskas atļaujas.

Sīkdatnes

 1. Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”)
 2. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz interneta vietnes lietotāja datoru vai mobilo ierīci vietnes apmeklēšanas laikā – tā uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu
 3. “www.zevs.lv” izmanto sīkdatnes, lai interneta vietne atcerētos, vai lietotājs piekritis sīkdatņu izmantošanai, kā arī, ar mērķi uzlabot interneta vietnes lietošanas pieredzi, kā arī analītiskos nolūkos, lai ar Google Analytics palīdzību sekotu līdzi vietnes lietotāju skaitam, lietošanas paradumiem, izmantotajām ierīcēm un tādiem demogrāfiskajiem datiem kā atrašanās vieta.
 4. Tāpat vietnē www.zevs.lv tiek izmantotas Hubspot.com sīkdatnes, lai nodrošinātu saziņu ar kontaktformas aizpildītāju vai čata izmantotāju.
 5. Lai izslēgtu sīkdatņu lietošanu šajā vietnē (vai arī vēl citām interneta vietnēm), dodies uz sava interneta pārlūka iestatījumiem un izvēlies attiecīgo iespēju.

Drošības sistēmas "LARS" privātuma politika

Vispārējie privātuma noteikumi

 1. Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats: Pakalpojumu saņēmēju interesēs realizēt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. (biznesa leģitīmās intereses)

  Datu ieguves avoti: Jebkura autorizēta persona, kas iesniedz datus izmantojot LARS sistēmas ievadlaukus.

  Personas datu glabāšanas ilgums: Dati tiek glabāti atkarībā no pakalpojumu saņēmēja norādītā datu glabāšanas termiņa, bet ne ilgāk kā 2 gadus.

  Piekļuve personas datiem: Piekļuve personas datiem tiek nodrošināta tikai pakalpojuma saņēmējam un pakalpojuma sniedzēja tehniskajam personālam.

 2. Ar drošības sistēmas un mobilās aplikācijas “LARS” starpniecību saņemtie personas dati (vārdi, uzvārdi, e-pasti, telefona numuri, atrašanās vieta, fotogrāfijas un paraksti) tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās LARS sistēmas daļās noteiktajiem mērķiem –
  • Nodrošināt pakalpojumu;
  • Nodrošināt sistēmas lietotāju piekļuvi sistēmai;
  • Nodrošināt sistēmas lietotāju tiešsaistes uzraudzību ar ģeolokācijas palīdzību, lai fiksētu notikuma vietu un/vai lietotāja atrašanās vietu;
  • Nodrošinātu saziņu ar sistēmas lietotājiem;
  • Nodrošinātu sistēmas lietotāju ievadīto datu analīzi;
 3. Mums ir tiesības izmantot lietotāju personas datus, lai administrētu sistēmu LARS, sniegtu lietotājiem iespēju izmantot LARS pieejamos pakalpojumus, kā arī uzlabotu LARS pārlūkošanas iespējas un risinātu lietotāju vai par tiem iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz LARS sistēmu.
 4. Lietotāja dati nekādā veidā netiek izmantoti reklāmas nolūkos.
 5. Bez lietotāja skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam lietotāja personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.
 6. Mēs paturam tiesības atklāt informāciju par lietotājiem, ja tas jādara likumu ietvaros vai jāatklāj pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma

Privacy policy of LARS - ENGLISH

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Name, Surname, Phone, Email, Signatures, Photos, Licence plates, Geolocation. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-10-11

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at info@zevs.lv.

FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES KĀRTĪBA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (izraksts no līguma par pakalpojuma sniegšanu)

 1. Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJS var padarīt pieejamus IZPILDĪTĀJAM datus, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek uzskatīti par fizisko personu datiem (turpmāk – personas dati).
 2. Ja IZPILDĪTĀJAM Līguma ietvaros būs jāveic šādu personu datu apstrādi (turpmāk – apstrāde), tas to veiks PASŪTĪTĀJA uzdevumā kā apstrādātājs, izpildot saistības, kuras IZPILDĪTĀJS uzņēmies ar Līgumu.
 3. PASŪTĪTĀJS ir vienīgais šo personu datu pārzinis un PASŪTĪTĀJS apliecina, ka tam ir tiesības IZPILDĪTĀJAM atļaut veikt šādu apstrādi. Izmaiņu gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas par to nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU.
 4. PASŪTĪTĀJS kā pārzinis ir atbildīgs par to, lai uzturētu personas datu un to apstrādes reģistru. IZPILDĪTĀJS nekļūst par personas datu pārzini un nepārņem tā pienākumus.
 5. IZPILDĪTĀJS veiks personas datu apstrādi tikai tik ilgi, kamēr šī personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Līgumā noteiktās IZPILDĪTĀJA saistības un tai būs tiesisks pamats.
 6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka personas datu apstrādes laikā tiks īstenoti atbilstoši organizatoriskie pasākumi, lai tiktu ievērotas Vispārējās fizisko personu datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) prasības.
 7. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka personas datu apstrādes laikā tā infrastruktūrā tiks īstenoti atbilstoši tehniskie pasākumi tādā veidā, lai tiktu ievērotas Regulas prasības.
 8. IZPILDĪTĀJS apņemas nenodot tālāk trešajām personām PASŪTĪTĀJA iesniegtos personas datus bez iepriekšējas PASŪTĪTĀJA rakstveida atļaujas. IZPILDĪTĀJS pirms personas datu nodošanas informē rakstveidā par to PASŪTĪTĀJU, ja vien to neaizliedz spēkā esošie normatīvie akti.
 9. Ja IZPILDĪTĀJS veic apstrādi, izmantojot trešās personas, viņam ir pienākums ar šo trešo personu noslēgt rakstisku līgumu, pēc kura noteikumiem trešajai personai būtu jāievēro visas šajā pielikumā noteiktās prasības. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību un nodrošina, ka piesaistītā trešā perona ievēros šī pielikuma noteikumus.
 10. Ja IZPILDĪTĀJS sniedzot pakalpojumu ir konstatējis personas datu aizsardzības pārkāpumu jeb drošības pārkāpumu, kura rezultātā notikusi nejauša vai nelikumīga nosūtīto, saglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem, IZPILDĪTĀJS nekavējoties (ne vēlāk kā 42 stundas no konstatācijas brīža) par pārkāpumu  informē PASŪTĪTĀJU.
 11. IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (šo noteikumu 9. punkta gadījumā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties), apjomā un formā informāciju par veikto personu datu apstrādi, kas nepieciešama PASŪTĪTĀJAM, lai tas iesniegtu ziņojumus atbildīgajām iestādēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 12. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM nodotos personu datus, lai tie tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un PASŪTĪTĀJA dotajām tiesiskajām norādēm.
 13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī, iepriekš sniedzot pamatotu paziņojumu, pašam vai izmantojot neatkarīgu trešās personas auditoru, veikt pārbaudi par IZPILDĪTĀJA rīcības atbilstību Līguma, šī pielikuma un piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Šādā gadījumā Datu apstrādātājs apņemas nodrošināt, ka PASŪTĪTĀJS / auditors varēs piekļūt IZPILDĪTĀJA telpām, datoriem / programmatūrai, nepieciešamajiem dokumentiem utt., cik tas nepieciešams apstrādāto datu revīzijai (šāds pienākums neietver informāciju par citiem IZPILDĪTĀJA klientiem)
 14. Gadījumā, ja Regulas ietvaros fiziska persona vēršas pret IZPILDĪTĀJU par kaitējumu (vai prasību), kuru tai ir nodarījis PASŪTĪTĀJS vai PASŪTĪTĀJS ir par to vainojams, PASŪTĪTĀJS apņemas iestāties IZPILDĪTĀJA vietā un kompensēt tam visus zaudējumus.
 15. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tas kompensēs visus zaudējumus par jebkuru pieprasījumu un (vai) sodiem, un jebkuriem izdevumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA pārkāpuma rezultātā.
 16. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pārtraukt jebkādu personas datu apstrādi, (pilnīgi vai daļējā veidā), PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties par to informēt IZPILDĪTĀJU.
 17. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms par potenciālu personas datu apdraudējumu vai citiem riskiem personas datiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties par to informēt IZPILDĪTĀJU.
 18. IZPILDĪTĀJS, ja tam ir radušās aizdomas, ka ir noticis personas datu drošības pārkāpums vai pastāv apdraudējums, ka tāds var rasties, nekavējoties par to paziņo PASŪTĪTĀJAM.
 19. IZPILDĪTĀJAM ir jādokumentē visi personas datu drošības pārkāpumi un ar pārkāpumu saistītie fakti, sekas un korektīvās darbības, kas saistībā ar to ir veiktas.
 20. Līguma darbības beigās IZPILDĪTĀJS nodos visus pie tā esošos personu datus Klientam un dzēsīs tos no saviem resursiem (ja tādi būs izmantoti šādu datu uzglabāšanai un ja to neaizliegs normatīvie akti).
 21. Šī pielikuma normas, kas attiecas uz saistībām, kas turpinās arī pēc Līguma darbības beigām, paliek spēkā arī pēc Līguma darbības beigām.
 22. Līguma darbības laikā Puses nozīmē šādu primāro kontaktpersonu (fizisko personu datu apstrādes speciālistu) saziņai ar otru Pusi saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, kā arī apņemas nekavējoties otru Pusi par izmaiņu šajos datos:
Lai sazinātos ar SIA "ZEVS SECURITY CONSULTING" saistībā ar Jūsu datu apstrādi, lūdzu izmantot kontaktus, kas pieejami zemāk